Fagligt info:

Ny bogføringslov - krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer


Hvem?  § 6 i den nye bogføringslov stiller krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer for

             følgende virksomheder:        

       - Alle virksomheder, der har pligt til at aflægge årsrapport efter Årsregnskabslovens § 3 stk. 1 (ApS, A/S m.fl.)

       - Alle virksomheder hvis nettoomsætning overstiger kr. 300.000 på to på hinanden følgende indkomstår.


Hvad?  Beskrivelsen skal bl.a. dække følgende:


     1. Virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner registreres løbende.

     2. Virksomhedens procedurer for at sikre, at regnskabsmaterialet opbevares på betryggende vis.

     3. hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne.


Hvornår?  Førstkommende nye regnskabsår efter 31/10 2022


     - virksomheder med regnskabsår, der følger kalender året, skal have beskrivelsen klar senest 1. januar 2023.

     - virksomheder med forskudt regnskabsår skal være til det nye regnskabsår, der starter efter 31/10 2022,

       dvs. hvis man har regnskabsår fra 1/7 - 30/6 skal det være klar til 1/7 2023.


Hvordan?   Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon der kan hentes her:  Vejledning og skabelon


Virksomheden må gerne udfærdige sin egen skabelon, blot det sikres, at den indeholder alle relevante oplysninger.


Kontakt os gerne for hjælp til udfyldelse af en procedurebeskrivelse.   

Forskudsopgørelsen for 2023 - Ansat eller selvstændig?


I november udsender SKAT forskudsopgørelsen for 2023, det er vigtigt at tjekke den og ændre tallene, så de er så retvisende så muligt.      Læs mere...


Betaling af acontoskat og selskabsskat: 


Ordinær acontoskat

Den ordinære acontoskat for selskaber betales 2 gange årligt i lige store rater. For 2022 er det den 20. marts og den 20. november 2022.


Raterne er beregnet som 50 % af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat. Raterne kan enten nedsættes til forventet beløb eller hæves, så der laves en frivillig indbetaling af acontoskat. Uanset nedsættelse eller forhøjelse skal man kontakte SKAT herom.


Frivillig acontoskat

Der kan også betales en tredje frivillig acontoskat for 2022. Dette kan indbetales i perioden 22. november 2022 til 1. februar 2023. Ved denne indbetaling pålægges et forventet rentetillæg på 0,8 %.


En frivillig indbetaling skal indberettes til SKAT, før indbetaling foretages, da beløbet ellers returneres igen. 


Betaling

Betaling sker via Skattekontoen. Betalingslinjen står på opkrævningen og i selskabets Skattekonto - se under Stamoplysninger i TastSelv Erhverv.


 Læs mere på SKAT http://www.skat.dk/

Skattefri kørselsgodtgørelse 2023


De nye satser for 2023 er:                         

Op til 20.000 km = 3,73 pr. km.

Over 20.000 km  = 2,19 pr. km.


Hvis man vælger at køre på cykle, knallert mv. er satsen 0,61 pr. km.


Satserne i 2022 var 3,51 for de første 20.000 km indtil d. 1/5 og derefter steg satsen til 3,70. 


Befordringsfradrag for 2023:

Satserne for kørselsfradrag er også steget for 2023.


Sats for kørsel mellem 25-120 km  =      2,19 pr. km.

Sats for kørsel over 120 km           =      1,10 pr. km.


Skattefri rejsegodtgørelse 2023


Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er steget lidt i 2023:2022

2023

Kost, pr. døgn

539,00

555,00

Logi, pr. døgn

231,00

238,00

25% godtgørelse, pr. døgn

134,75

138,75

Timesats, hjemrejsedag

22,45

23,12

Virksomhedsguiden finder du aktuelt indhold, hjælpe og vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

- se mere her:  Virksomhedsguiden


Firmajulegaver


Hvordan er det lige med skattereglerne?


Hvad er en tingsgave og må man give gavekort?


Læs mere og se videoen ......