Fagligt info:

Har du tjekket din forskudsopgørelse for 2022?


I november udsendte SKAT meddelelse om forskudsopgørelsen for 2022. Den er enten sendt via e-boks eller via mail.


Forskudsopgørelsen er et foreløbigt overslag over din indkomst og skat, og for selv-stændig erhvervsdrivende, et overslag over forventet overskud i det kommende år.


Det er vigtigt, at forskudsopgørelsen stemmer, så du betaler den rigtige skat i løbet af året og ikke risikerer, at skulle betale en restskat. Således er det vigtigt at rette tallene, hvis der sker større ændringer i din økonomi, eller det forventes at overskuddet bliver større end SKAT har forudsat.


Tjek din årsopgørelse og læs mere på SKAT http://www.skat.dk/

Skattefri kørselsgodtgørelse 2022


Satsen for skattefri kørselsgodtgørelse stiger lidt i 2022:

De nye satser for skattefri kørsel i 2022 er:

Op til 20.000 km er satsen 3,51 pr. km.

Over 20.000 km er satsen 1,98 pr. km.

Satserne i 2021 var 3,44 for de første 20.000 km og 1,90 for kørsel over de 20.000 km. 

Skulle du istedet vælge at køre på cykel, knallert eller scooter - så er satsen for 2022 0,55 pr. km.

Virksomhedsguiden finder du aktuelt indhold, hjælpe og vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

- se mere her:  Virksomhedsguiden


Skattefri rejsegodtgørelse 2022


Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er steget lidt i 2022:2021

2022

Kost, pr. døgn

532,00

539,00

Logi, pr. døgn

228,00

231,00

25% godtgørelse, pr. døgn

133,00

134,75

Timesats, hjemrejsedag

22,16

22,45